Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

eternalloveee
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik vianoexpectations noexpectations
2549 51fc 390
Sponsored post
feedback2020-admin

July 03 2015

eternalloveee
eternalloveee
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasurrealistyczna surrealistyczna
eternalloveee
7232 a947 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll
eternalloveee
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
eternalloveee
3157 c836 390
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaoll oll
eternalloveee
3547 2482 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaoll oll
eternalloveee
9324 6384 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
eternalloveee
7165 71ad 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamillys millys
eternalloveee
2816 6a1b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys

July 02 2015

eternalloveee
8855 d2d2 390
7428 1014 390
Reposted fromfreakish freakish viaucieknijmi ucieknijmi
eternalloveee
4839 da21 390
eternalloveee
5295 60bc 390
eternalloveee
Reposted frombeyooonce beyooonce

June 29 2015

eternalloveee
5322 5ab0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely

June 28 2015

eternalloveee
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll
eternalloveee
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll

June 25 2015

eternalloveee
8322 4a8a 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...